mbank kurs inwestowania w nieruchomości
mbank

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego

Jako alternatywną formę oszczędzania polecam fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego. Ich zakupu również możesz dokonać posiadając konto w mBanku. Wystarczy tylko przy zakładaniu konta wypełnić formularz zezwolenia mBankowi na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych w Twoim imieniu.

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego (pieniężne) lokują aktywa w krótkoterminowe, płynne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe. Wśród tego typu funduszy można wyróżnić fundusze skarbowych instrumentów dłużnych, które inwestują wyłącznie w papiery Skarbu Państwa i fundusze nieskarbowych instrumentów dłużnych, które inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe osób prawnych np. papiery komercyjne przedsiębiorstw oraz fundusze mieszane.

Stopa zwrotu z inwestcji w taki fundusz jest niewielka - rzędu 3-4% rocznie. Są one za to bardzo bezpieczne, gdyż inwestują pieniądze w pewne instrumenty finansowe (np. w papiery Skarbu Państwa).

Inwestując w te fundusze będziesz na pewno zadowolony, jeżeli inwestycja ma być krótkoterminowa (np. rok). Przy dłuższym okresie czasu bardziej opłacalna może okazać się inwestycja w bardziej ryzykowne fundusze.

Wybierając fundusz rynku pieniężnego, oprócz stopy zwrotu zwróć uwagę na koszty zarządzania, gdyż mają one tutaj znaczący wpływ na Twój zysk.

Najnowsze wpisy premium

Dodaj wpis »

© 2008-2024 by Łukasz Jarzembowski - e-biznes polityka prywatności
Serwis www.znamBank.pl oraz jego podserwisy nie jest podmiotem powiązanym z bankiem www.mBank.com.pl.