mbank kurs inwestowania w nieruchomości
mbank

Fundusze inwestycyjne obligacji

Bardziej ryzykowną od funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego są fundusze obligacji. Ich zakupu również możesz dokonać posiadając konto w mBanku. Wystarczy tylko przy zakładaniu konta wypełnić formularz zezwolenia mBankowi na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych w Twoim imieniu.

Fundusze obligacji lokują aktywa przede wszystkim w różnego rodzaju obligacje: skarbowe, komunalne (municypalne) lub korporacyjne.

Stopa zwrotu z inwestcji w taki fundusz również jest niewielka - rzędu 3-4% rocznie. Nie są one jednak tak bezpieczne jak fundusze rynku pieniężnego. Przeglądając statystyki oferowane przez mBank można zauważyć, że część takich funduszy przynosi straty.

Spowodowane to jest zapewne faktem upadku niektórych firm emitujących obligacje. Bezpiecznie jest więc wybierać fundusze, które zakupują obligacje Skarbu Państwa. Ryzykowne są również fundusze kupujące obligacje za granicą - jesteśmy wtedy narażeni na ryzyko wahania kursu walut.

Najnowsze wpisy premium

Dodaj wpis »

© 2008-2024 by Łukasz Jarzembowski - e-biznes polityka prywatności
Serwis www.znamBank.pl oraz jego podserwisy nie jest podmiotem powiązanym z bankiem www.mBank.com.pl.