mbank kurs inwestowania w nieruchomości
mbank

Fundusze inwestycyjne hybrydowe

Kategoria "fundusz hybrydowy" zawiera w sobie 3 rodzaje funduszy, które z racji dywersyfikowania portfela na różne rodzaje papierów wartościowych, nie mieszczą się w 3 pozostałych kategoriach (akcji,obligacji,rynku pieniężnego). Te 3 rodzaje to obecnie: fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze aktywnej alokacji aktywów. Jak łatwo zobaczyć na wykresie , głównym celem funduszy z tej grupy jest ochrona i stabilny wzrost kapitału.

fundusz zrównoważony - fundusz inwestycyjny stosujący kombinacje strategii wzrostowej, dochodowej i ochrony kapitału poprzez podział portfela na część akcyjną, obligacyjną i gotówkową. Udziały poszczególnych części są stałe.

fundusz stałego dochodu - fundusz inwestujący przede wszystkim w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu.

fundusz alokacji aktywów - fundusz inwestycyjny, który w zależności od sytuacji rynkowej zmienia udziały poszczególnych klas aktywów w portfelu w ramach ewentualnych ograniczeń statutowych (np. obligacje 40-60% wartości portfela, akcje 10-30%, instrumenty rynku pieniężnego 10-50%).

Fundusze hybrydowe dają maksymalnie około 30% stopę zwrotu. Są jednak bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, gdyż część swojego kapitału umieszczają w innych instrumentach finansowych (np. obligacje).

Najnowsze wpisy premium

Dodaj wpis »

© 2008-2024 by Łukasz Jarzembowski - e-biznes polityka prywatności
Serwis www.znamBank.pl oraz jego podserwisy nie jest podmiotem powiązanym z bankiem www.mBank.com.pl.