mbank kurs inwestowania w nieruchomości
mbank

Fundusze inwestycyjne akcji

Najbardziej praktyczne poradniki finansowe teraz w wersji drukowanej: Porady finansowe ebook: 29,95
książka: 49,95
Inwestowanie pieniędzy w praktyce ebook: 39,00
książka: 59,00
Giełda papierów wartościowych ebook: 29,98
książka: 39,97

Jak sama nazwa wskazuje, fundusze inwestycyjne akcji lokują pieniądze głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusze te mogą również lokować pieniądze za granicą lub odwzorowywać w swoich portfelach indeksy giełdowe (np. WIG20, TECHWIG).

Inwestycję w fundusz akcji polecam osobom odpornym psychicznie. Duże wahania cen walorów na giełdzie przekładają się na częste i znaczne zmiany wartości jednostek tych funduszy.

Wśród funduszy akcji najbardziej ryzykowne i zarazem dające największą stopę zwrotu są fundusze inwestujące w małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2006 roku indeks średnich spółek MIDWIG wzrósł o blisko 70% - podobne stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące w sektorze MŚP.

Bardziej konserwatywne fundusze inwestują swoje aktywa w akcje większych spółek, starając się maksymalnie zróżnicować swój portfel.

Niektóre fundusze zakupują akcje na rynkach zagranicznych. Przy inwestycji w nie musisz wziąć pod uwagę ryzyko zmian kursów walut.

Jeżeli inwestujesz długoterminowo, fundusze akcji są dla Ciebie. Mam tu na myśli okres min. 10-15 lat, choć przy obecnej koniunkturze na warszawskiej giełdzie zyski z funduszy akcji mogą być widoczne już po znacznie krótszym czasie.

Najnowsze wpisy premium

Dodaj wpis »

© 2008-2022 by Łukasz Jarzembowski - e-biznes polityka prywatności
Serwis www.znamBank.pl oraz jego podserwisy nie jest podmiotem powiązanym z bankiem www.mBank.com.pl.