BRE bank laureatem konkuru „Bank przyjazdny dla przedsiębiorców”

Bre Bank otrzymał tytuł laureata konkursu Bank przyjazny dla przedsiębiorców”. Tytuł ten wręczyła bankowi Kapituła 14 edycji Konkursu, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko – Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Dziś Bre Bank może poszczycić się tytułem: Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami.

BRE Bank, po raz pierwszy w historii występował w tym roku w konkursie wspólnie z mBankiem i MultiBankiem.

W kategorii Bank uniwersalny został wyróżniony BRE Bank. Stworzenie bardzo wysokiego standardu obsługi przedsiębiorców, skonstruowanie sprzyjającej szybkiemu rozwojowi przedsiębiorstw i polskiej gospodarki produktów bankowych, oraz zbudowanie do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zespołów złożonych z dobrych specjalistów- to wszystko są powody, dla których właśnie BRE bank zdobył ten laur. Diamentowa Statuetka za systematyczne usprawnianie i wzbogacanie przyjaznej współpracy z MSP na przestrzeni ostatnich 10 lat także powędrowała do BRE banku. Tytuły, które zdobył BRE bank to docenienie obsługi wysokiej jakości klientów MSP, oraz grant dla działalnoci banku na rzecz średnich i małych firm.

-Dziś klientami BRE banku jest już ponad 15tysięcy firm. Zdaniem członka zarządu BRE Banku do spraw bankowości korporacyjnej-Przemysława Gdańskiego, klienci korporacyjni nie są traktowani masowo pomimo dużej ich ilości. Indywidualne podejście do każdego z nich to podstawa wysokiej jakości obsługi oferowanej przez naszych doradców. Wiadomo, że przedsiębiorstwo naszego klienta może się dobrze rozwijać dzięki dobrej i długotrwałej relacji z bankiem. To jest korzystne nie tylko dla banku i przedsiębiorcy, lecz także dla całej gospodarki, szczególnie jeśli chodzi o firmy z sektora MSP” dodaje Gdański. Po chwili dodaje, że otrzymana po raz kolejny nagroda „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” to potwierdzenie dla BRE, że warto doskonalić ofertę produktową skierowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz poziom obsługi klientów.

Aby otrzymać godło promocyjne, należy być instytucją finansową, która przejdzie pomyślnie oba etapy konkursu. Na to mogą liczyć tylko takie firmy, które charakteryzują się zrozumieniem specyfiki problemów przedsiębiorców, oraz prezentują jak najbardziej rzeczowe podejście. Atutem dla danej firmy będzie także wkład swojego wysiłku w wykorzystanie możliwości budowy więzi z sektorem MSP, nie tylko przy wykorzystaniu nowych technologii, lecz także przy wykorzystaniu zasobów ludzkich.

W tym roku, BRE bank po raz pierwszy wystąpił wspólnie z mBankiem i MultiBankiem-czyli wraz ze swoimi bankami detalicznymi, nastawionymi na prywatne osoby. Wiadomo, że do końca roku, te trzy różne banki połączą się i będą występować pod jedną, wspólną nazwą-mBank.

Celem konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” jest wspieranie nurtu budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorcami sektora MSP, a instytucjami finansowymi, ponadto tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzacja innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, która ma na celu trafniejsze i lepsze zaspakajanie potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Chyba najważniejszym zadaniem tegoż konkursu jest wyróżnienie tych instytucji finansowych, które w swojej działalności dokonują poważnego wysiłku, by szerzej udostępniać swoje usługi sektorowi MSP.

***

Pod względem aktywów, BRE bank jest trzecim bankiem co do wielkości w naszym kraju. Z jego usług korzysta dziś około 4mln klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Marka BRE kojarzona jest przede wszystkim z bankowością korporacyjną, skierowaną do największych firm MSP, oraz jednostek sektora publicznego. Pod markami mBank i MultiBank świadczone są usługi bankowości detalicznej przewidziane dla osób prywatnych, oraz mikrofirm. Największym bankiem internetowym w naszym kraju, jest niezmiennie od 12 lat mBank. Personal banking to zaś sektor usług, w którym specjalizuje się MultiBank. Kieruje on swoją ofertę dla najzamożniejszych klientów. Dziś, BRE Bank jest jedną z dwudziestu największych spółek na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

 

 

Podobne wpisy:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>