Ceny nieruchomości w 2012 roku.

Jak twierdzi większość analityków rok 2012 ma przynieść nam 5 % spadek nieruchomości. Patrząc jednak na sytuacje gospodarczą kraju oraz na fakt, że ceny nieruchomości są mocno przewartościowane można się spodziewać, że spadek cen będzie dużo większy. Po drugie, trzeba pamiętać, że ceny w dużej mierze zależą od przewagi podaży nad popytem. Jeśli więc popyt jest mniejszy, cen również spadną. Czynniki, które ograniczają popyt, to między innymi: zaostrzenie przez banki kryteriów przyznawania kredytów, zamknięcie programu ” Rodzina na swoim” ...
read more